Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Nye veier til bedre modeller for helsefaglig praksis i kommunene

For å sikre tilgang på kvalifisert helsepersonell i kommunene og kvalitet i profesjonsutdanning er det avgjørende med tilgang på gode praksisplasser. Hvordan utvikler vi praksismodeller som bidrar til økt kvalitet og kapasitet for praksis i kommunene?

Tidspunkt: 7. juni 2023 kl. 07.00- 7. juni 2023 kl. 08.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Formålet med webinaret er å spre kunnskap om og interesse for pågående innovasjonsarbeid som prøver ut nye modeller for styrking av praksis i helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning.

Bakgrunn

Utfordringer knyttet kapasitet og kvalitet i praksis har blitt mer og mer synlig de siste årene. Tilgang på og kvalitet i praksisplasser i kommunene er spesielt løftet frem som viktig å prioritere fremover. Kapasitetsutfordringer utløser behov for nytenking og utprøving av nye måter praksis kan gjennomføres med mindre ressursbruk og økt kvalitet.

Gjennom direktoratets Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene prøves det ut nye modeller for praksis. Formålet med ordningen er å utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kommuner om praksisstudier i helse- og sosialfagutdanningene.

På webinaret vil det presenteres ulike modeller for praksis for ulike utdanninger, og belyses innsikter fra prosjektenes erfaringer så langt.

Program

Hovedinnholdet i webinaret er 15-minutters innlegg ved tre prosjekter som prøver ut nye modeller for praksis:

  • Medisinutdanning: Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS) – Universitetet i Bergen
  • Sykepleieutdanning: Sykepleier i Nord – Nord universitet
  • Ergo- og fysioterapiutdanning: Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste – NTNU.

Målgruppe

Webinaret er relevant for:

  • Ansatte i universitet og høyskole: spesielt ansatte ved profesjonsutdanning som praksiskoordinatorer, vitenskapelig ansatte og ledelse på ulike nivåer.
  • Ansatte i helsetjenestene: helsepersonell og andre som har roller tilknyttet praksisstudier i kommunehelsetjenestene – som veiledere, ledere og koordinatorer.
  • Andre målgrupper: relevante fag- og interesseorganisasjoner (eks. NSF, legeforeningen, KS o.l.), fagskoler, politikere og departementer.
Påmeldingsfrist

Utløpt

Opptak av arrangement

Kontakt oss

Even Edvardsen

E-post:even.edvardsen@hkdir.no