Hopp til hovedinnhold

Nye veier til bedre helse- og sosialfaglig praksis i kommunene

For å sikre tilgang på kvalifisert helsepersonell i kommunene og kvalitet i profesjonsutdanning er det avgjørende med tilgang på gode praksisplasser. Hvordan utvikler vi praksismodeller som bidrar til økt kvalitet og kapasitet for praksis i kommunene?

Tidspunkt: 14. februar 2024 kl. 08.00- 14. februar 2024 kl. 09.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Formålet med webinaret er å spre kunnskap og interesse for pågående innovasjonsarbeid som utforsker nye praksismodeller i helse- og sosialfaglig praksis i kommunene.

Bakgrunn

Dette er det tredje webinaret i en serie som presenterer pågående innovasjonsarbeid ved forskjellige profesjonsutdanninger i HK-dirs Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene.

Det overordnede målet med HK-dirs Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene er å sikre at universiteter og høyskoler leverer et tilstrekkelig antall kompetente kandidater til helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Ordningen tester ulike modeller for praksisorganisering i samarbeid med kommunene, styrker samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og praksissteder, samt forbedrer praksiskvaliteten gjennom tiltak for veiledning av studenter.

Program

Hovedinnholdet vil bestå av presentasjoner fra følgende prosjekter:

Målgruppe

Webinaret er relevant for alle som er interessert i tematikker som praksislæring, organisering av praksis og praksisveiledning. Eksempelvis ansatte ved universiteter og høyskoler, helsepersonell, veiledere, ledere og praksiskoordinatorer i kommunehelsetjenestene.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Even Edvardsen

E-post:even.edvardsen@hkdir.no