Hopp til hovedinnhold

Nasjonal nettverkskonferanse - videregående opplæring for voksne

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Utdanningsdirektoratet (Udir) og representanter fra Sør-Vest samarbeidet (Agder, Rogaland og Vestland) arrangerer nettverkskonferanse for videregående opplæring for voksne i Bergen 16.-17. november 2023.

Tidspunkt: 16. november 2023 kl. 10.30- 17. november 2023 kl. 12.00
Sted: Thon Hotel Rosenkrantz , Bergen • Fysisk

Om arrangementet

Arrangementet er ikke åpent for påmelding. Påmeldinger ledes og koordineres i fylkeskommunene.

Selve konferansen er gratis. Deltagere bestiller og betaler reise og hotell selv, også eventuelle tilknytningsdøgn på hotell. Programmet er under utarbeiding. Konferansen starter med lunsj 16. november og avsluttes med lunsj 17. november.

Vi har holdt av nok rom til alle på Thon Hotel Rosenkrantz Bergen, og håper alle velger å bo der.

Det blir innholdsrike dager med innlegg og ulike arbeidsformer rundt sentrale temaer som Fullføringsreform, modulstrukturert opplæring, ny opplæringslov og Visma InSchool, nytt fra direktoratene og fylkesperspektiver.

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er ledere med ansvar innen videregående opplæring for voksne og rådgivere i videregående opplæring for voksne i fylkeskommunene.

Fylkene kan delta med inntil 4 deltagere per fylke, unntatt:

  • Fylker som på grunn av geografi og høyt folketall, kan delta med inntil 6 deltagere (gjelder Vestland og Innlandet)
  • Fylker som er i prosess med oppdeling etter å ha vært sammenslått, kan delta med 4 deltagere fra hvert av de nye fylkene slik det planlegges fra 1. januar 2024.

Trond Fitje

E-post:trond.fitje@hkdir.no