Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Kan fleksible profesjonsstudier løse kompetansekrisen?

Kan fleksible profesjonsstudier bidra til å løse samfunnets kompetansekrise? Det er hovedspørsmålet når vi inviterer til nettmøte 27. oktober 2023 kl. 10–11.

Tidspunkt: 27. oktober 2023 kl. 08.00- 27. oktober 2023 kl. 09.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Opptak av arrangement

Velkommen til Kunnskapsprat, der vi først presenterer hovedfunn fra vår kommende rapport om fleksible studier i rammeplanstyrte profesjonsutdanninger.

Rapporten er et oppspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene, og tar for seg rammeplanstyrte lærer-, ingeniør- og helse- og sosialfagutdanninger.

På disse grunnutdanningene går 12 prosent av studentene på fleksible programmer, og tallet stiger stadig. Institusjoner i Nord-Norge og utenfor de største byområdene har mest fleksible programmer.

Vi inviterer til panelsamtale med representanter fra utdanningssektoren, og går nærmere inn på flere spørsmål:

  • Nasjonale kompetansebehov: Hvor viktig er fleksible profesjonsstudier for å oppfylle fremtidens kompetansebehov?
  • Omfang: Noen fag har høy andel «fleksstudenter», andre ikke – så er det et uforløst potensial eller er det noen utdanninger man ikke bør/kan «fleksibilisere»?
  • Tilgjengeliggjøring: Rekrutterer slike studier et bredere mangfold av studenter, og hva fungerer for ulike målgrupper?
  • Studiekvalitet: Hvordan jobber institusjonene med å utvikle fleksible studier som også har god kvalitet?

I panelsamtalen møter du:

  • Kathrine Tveiterås, prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet
  • Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet (HINN)
  • Elida Linnea Slettum, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Vidar Gunnberg, daglig leder ved Midt-Troms studiesenter
  • Programleder: Ragnhild Tungesvik, divisjonsdirektør i Divisjon for høyere utdanning og forskning, HK-dir
  • Oppsummering: Sveinung Skule, direktør i HK-dir

Arrangementet blir tegnspråktolket.

Velkommen til Kunnskapsprat.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Ane Landøy

E-post:ane.landoy@hkdir.no