Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Digital omstilling i UH-sektoren – status, muligheter og utfordringer

Hvor god er universitets- og høyskolesektoren til å utnytte digital teknologi for å heve kvaliteten og relevansen i utdanningen og forskningen? Hvordan står det til med den digitale kompetansen i sektoren? Velkommen til vår digitale kunnskapsprat, onsdag 7. februar kl. 10.00–11.00.

Tidspunkt: 7. februar 2024 kl. 10.00- 7. februar 2024 kl. 11.00
Sted: • Digitalt

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Velkommen til Kunnskapsprat, der vi først presenterer hovedfunn fra vår kartlegging av universitets- og høyskolesektorens arbeid med digital omstilling.

Det er aller første gang vi gjennomfører en slik nasjonal kartlegging av status og tilstand. «Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025» og tilhørende handlingsplan danner utgangspunktet for kartleggingen.

Vi inviterer til panelsamtale med sentrale aktører i utdanningssektoren, og går nærmere inn på flere aktuelle problemstillinger:

  • I den digitale omstillingen jobber institusjonene mye med tekniske og organisatoriske tiltak, men: Hvordan jobbe for å fremme en digital omstilling som bidrar til å styrke fagene, forskningen, undervisningen og utdanningskvaliteten?
  • Sektorens digitale kompetanse fremstår som relativt begrenset, viser kartleggingen, så hvordan bør sektoren jobbe med å løfte kompetansen blant egne ansatte?
  • Institusjonene er positiv til å dele tjenester og produkter med andre. Hvilke nye muligheter gir dette for det videre arbeidet med digitalisering i UH-sektoren?

I panelsamtalen møter du:

  • Seunn Smith-Tønnesen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder (UIA) og nestleder i digitaliseringsstyret
  • Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og medlem i digitaliseringsstyret
  • Harald Bolstad Evensen, fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Sveinung Skule, direktør i HK-dir
  • Programleder: Ragnhild Tungesvik, divisjonsdirektør i Divisjon for høyere utdanning og forskning, HK-dir.

Arrangementet er gratis og blir tegnspråktolket.

Velkommen til Kunnskapsprat!

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Ane Landøy

E-post:ane.landoy@hkdir.no