Hopp til hovedinnhold

Kompetansepluss samling 2024 for søkere

HK-dir inviterer til samling for søkere i Kompetansepluss Arbeid og Frivillighet høsten 2024.

Tidspunkt: 24. oktober 2024 kl. 09.00- 24. oktober 2024 kl. 12.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

I år blir det en digital søkersamling med fokus på utlysningen for 2025.

Hvor: digitalt møte (teams eller zoom)

Innhold: utlysningen for 2025 med kriterier for tildeling

Hvem: alle i målgruppa for å søke Kompetansepluss arbeid og/eller frivillighet.

Vi ber dere holde av datoen, mer informasjon om påmelding kommer i august!