Hopp til hovedinnhold

Kompetansepluss samling 2024 for godkjente tilbydere

HK-dir inviterer til samling for tilbydere i Kompetansepluss Arbeid og Frivillighet høsten 2024.

Tidspunkt: 29. oktober 2024 kl. 09.30- 29. oktober 2024 kl. 15.00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport • Fysisk

Om arrangementet

I år prioriterer vi en egen fysisk samling for godkjente tilbydere av Kompetansepluss og deres undervisere.

Innhold: En fellesdel og to parallelle sesjoner med fokus på godkjenningsordningen og undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Hvem: Hver godkjente tilbyder kan delta med inntil 3 personer (vi oppfordrer alle til å delta med minimum én underviser)

Hk-dir dekker møtelokale og mat.

Vi ber dere holde av datoen, mer informasjon om påmelding kommer i august!