Hopp til hovedinnhold

Frokostseminar - Digital omstilling i praksis – hva innebærer det?

Delta og hør mer om hvordan et arbeidsliv med mange små og mellomstore virksomheter kan takle de digitale omstillingene. Hva skal til for at ansatte, ledere og virksomheter spiller på lag og gjør hverandre gode?

Tidspunkt: 17. april 2024 kl. 05.45- 17. april 2024 kl. 08.00
Sted: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Karl Johansgt. 7, inngang fra Dronningens gate, rett nedenfor Kirkeristen) • Fysisk

Om arrangementet

Program

  • Velkomst og innledning ved Andreas Gravdahl, nasjonal koordinator for Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL)
  • Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling, ved professor Mie Buhl, Aalborg universitet
  • Hva innebærer den digitale omstillingen for arbeidstakerne? ved spesialrådgiver i LO, Benedikte Sterner
  • Hva er viktig sett fra arbeidsgivernes side? ved daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør
  • Spørsmål og kommentarer fra salen
  • Refleksjoner ved de tre innlederne
  • Avrunding ved møteleder

Vi presenterer og diskuterer funn, refleksjoner og anbefalinger fra en kvalitativ studie gjennomført av forskere ved Aalborg universitet og finansiert av Nordisk ministerråd. Partene i arbeidslivet i de fem nordiske land har bidratt med innspill gjennom NVL-nettverket «NVL digital arbeidsliv».

Rapporten er publisert på NVL (ekstern lenke). Her finnes også engelsk oversettelse: The role of lifelong learning for inclusion in the digital transformation - NVL (ekstern lenke).

Målgrupper:

Partene i arbeidslivet, ledere og tillitsvalgte i små og mellomstore virksomheter, ansatte i offentlig forvaltning med ansvar for digitalisering, arbeidslivdeltakelse og/eller kompetanseutvikling i arbeidslivet, utdannings- og opplæringsinstitusjoner

Praktisk informasjon

Deltakelse dekkes av Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL). Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er, som vertsorganisasjon for NVL i Norge, ansvarlig for program og gjennomføring. Se mer om NVL (ekstern lenke).

  • Registrering/ankomst fra kl. 07.45, det faglige programmet starter 08:00
  • Servering: Det serveres te/kaffe og noe å bite i
Påmeldingsfrist

Utløpt

Anne Solsvik

Norsk NVL-koordinator

E-post:anne.solsvik@hkdir.no