Hopp til hovedinnhold

Fremragende utdanning: Hva er mulighetsrommet fremover?

NIFU har undersøkt lærdommer fra arbeidet til sentrene for fremragende utdanning. Hvordan kan funn fra rapporten bidra til fremtidig arbeid med kvalitetsutvikling i høyere utdanning?

Tidspunkt: 4. juni 2024 kl. 08.00- 4. juni 2024 kl. 09.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

I nettmøtet stiller vi spørsmål som: Hva er effektive grep for å få til mer studentaktiv læring og vurdering som fremmer læring? Hva kan vi lære fra erfaringene til sentrene for fremragende utdanning når institusjonene selv skal ta større ansvar for kvalitetsutvikling?

Nettmøtet vil inneholde en presentasjon av NIFUs undersøkelse om lærdommer fra Sentre for fremragende utdanning. Møtet vil også inneholder paneldiskusjon som inkluderer leder fra to institusjoner med tidligere og nåværende sentre.

Program for arrangementet

Introduksjon og presentasjonav funn med Aslaug Louise Slette fra NIFU

Paneldiskusjon med Aslaug,Sigrunn Eliassen (visedekan for utdanning, UiB) og Mariann Solberg (visedekan for utdanning, UiT)

Nettmøtet ledes av avdelingsleder Jon Gunnar Mølstre Simonsen.

Påmeldingsfrist

4. juni 2024 kl. 09.00

Torstein Nielsen Hole

Seniorrådgiver

E-post:torstein.hole@hkdir.no

Telefonnummer:98 07 16 17

Marit Ubbe

Seniorrådgiver

E-post:marit.ubbe@hkdir.no

Telefonnummer:92 81 88 51