Hopp til hovedinnhold

eTwinning-webinar: "The principles of well-being for school leaders"

22.-23. mars har du som er skole- eller barnehageleder mulighet til å delta på en interessant workshop om trivsel i skolen.

Tidspunkt: 22. mars 2024 kl. 14.00- 23. mars 2024 kl. 13.30
Sted: • Digitalt

eTwinning er en plattform som gir lærere en unik mulighet til å delta i spennende internasjonale samarbeidsprosjekter med skoler fra hele Europa. Ved å bruke digitale verktøy kan man jobbe sammen på tvers av landegrenser og utveksle kunnskap, erfaringer og kultur. eTwinning gir også lærere og elever muligheten til å utvikle sin digitale kompetanse og samtidig få erfaring med å jobbe i et internasjonalt team. Det er gratis å delta i eTwinning-prosjekter og det er enkelt å komme i gang. Bli med i dag og oppdag en verden av muligheter for læring og samarbeid!

Det overordnete temaet for eTwinning i 2024 er "Well-being at School". Temaet har som mål å gi pedagoger muligheten til å utforske og integrere en helhetlig tilnærming til velvære og mental helse i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og yrkesopplæring.

Utdanning handler ikke bare om å undervise kunnskap og ferdigheter til elever, det handler også om å gi dem trygge og omsorgsfulle miljøer der de kan lære og vokse som individer. Skolen er ikke bare et sted for læring, den fungerer også som en viktig sosial og emosjonell utviklingsarena. Barn og unge tilbringer mesteparten av tiden sin på skolen, og derfor spiller skolene en kritisk rolle i å fremme og beskytte deres trivsel. Elever som føler seg trygge, støttet og tilknyttet skolemiljøet, har større sjanse for å trives både faglig og personlig. De er mer engasjert i læringen, utvikler sunne relasjoner med jevnaldrende og lærere, og er bedre rustet til å håndtere utfordringer og muligheter i livet utenfor skolen.

Denne nettbaserte workshopen har som mål å gi skole- og barnehageledere rom til å diskutere og utforske de ulike aspektene ved trivsel, og omfatter både personlige og institusjonelle perspektiver.

Påmeldingsfrist

Utløpt

eTwinning

E-post:etwinning@hkdir.no