Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

eTwinning-seminar: «From the Classroom to Lifelong Success: Nurturing Essential Competences»

9.-11. november sender eTwinning Norge to lærere fra barnehagen/barneskolen til et engelskspråklig seminar om nøkkelkompetanser for livslang læring. Seminaret avholdes i Sevilla, Spania.

Tidspunkt: 9. november 2023 kl. 14.00- 11. november 2023 kl. 12.00
Sted: Sevilla, Spania, Hotel ILUNION Alcora • Fysisk

eTwinning er en plattform som gir lærere en unik mulighet til å delta i spennende internasjonale samarbeidsprosjekter med skoler fra hele Europa. Ved å bruke digitale verktøy kan man jobbe sammen på tvers av landegrenser og utveksle kunnskap, erfaringer og kultur. eTwinning gir også lærere og elever muligheten til å utvikle sin digitale kompetanse og samtidig få erfaring med å jobbe i et internasjonalt team. Det er gratis å delta i eTwinning-prosjekter og det er enkelt å komme i gang. Bli med i dag og oppdag en verden av muligheter for læring og samarbeid!

9.-11. november arrangerer eTwinning seminaret «From the Classroom to Lifelong Success: Nurturing Essential Competences » for barnehage- og barneskolelærere fra forskjellige europeiske land. På seminaret får deltakerne:

  • lære mer om de europeiske rammeverkene for digital kompetanse (DigComp), entreprenørskap (EntreComp), livslang læring (LifeComp) og bærekraft (GreenComp), og hvordan disse inngår i eTwinning
  • reflektere over egen undervisningspraksis og mulighetene for å bruke eTwinning til å utvikle nøkkelkompetanse
  • utveksle idéer og erfaringer med andre lærere i barnehage og barneskole
  • finne prosjektpartnere for å utvikle et eTwinning-prosjekt knyttet til et eller flere av de nevnte rammeverkene

Vi velger ut to barnehage-/barneskolelærere som får delta på seminaret og får dekket kostnader til reise, hotell og kursavgift. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele arrangementet. Det forventes at deltakerne registrerer seg på eTwinning-plattformen og utvikler et eTwinning-prosjekt i etterkant av seminaret.

Påmeldingsfrist

16. oktober 2023 kl. 10.00

Kontakt oss

eTwinning

E-post:etwinning@hkdir.no