Hopp til hovedinnhold

eTwinning-seminar: «From the Classroom to Lifelong Success: Nurturing Essential Competences»

9.-11. november sender eTwinning Norge to lærere fra barnehagen/barneskolen til et engelskspråklig seminar om nøkkelkompetanser for livslang læring. Seminaret avholdes i Sevilla, Spania.

Tidspunkt: 9. november 2023 kl. 14.00- 11. november 2023 kl. 12.00
Sted: Sevilla, Spania, Hotel ILUNION Alcora • Fysisk

eTwinning er en plattform som gir lærere en unik mulighet til å delta i spennende internasjonale samarbeidsprosjekter med skoler fra hele Europa. Ved å bruke digitale verktøy kan man jobbe sammen på tvers av landegrenser og utveksle kunnskap, erfaringer og kultur. eTwinning gir også lærere og elever muligheten til å utvikle sin digitale kompetanse og samtidig få erfaring med å jobbe i et internasjonalt team. Det er gratis å delta i eTwinning-prosjekter og det er enkelt å komme i gang. Bli med i dag og oppdag en verden av muligheter for læring og samarbeid!

9.-11. november arrangerer eTwinning seminaret «From the Classroom to Lifelong Success: Nurturing Essential Competences » for barnehage- og barneskolelærere fra forskjellige europeiske land. På seminaret får deltakerne:

  • lære mer om de europeiske rammeverkene for digital kompetanse (DigComp), entreprenørskap (EntreComp), livslang læring (LifeComp) og bærekraft (GreenComp), og hvordan disse inngår i eTwinning
  • reflektere over egen undervisningspraksis og mulighetene for å bruke eTwinning til å utvikle nøkkelkompetanse
  • utveksle idéer og erfaringer med andre lærere i barnehage og barneskole
  • finne prosjektpartnere for å utvikle et eTwinning-prosjekt knyttet til et eller flere av de nevnte rammeverkene

Vi velger ut to barnehage-/barneskolelærere som får delta på seminaret og får dekket kostnader til reise, hotell og kursavgift. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele arrangementet. Det forventes at deltakerne registrerer seg på eTwinning-plattformen og utvikler et eTwinning-prosjekt i etterkant av seminaret.

Påmeldingsfrist

Utløpt

eTwinning

E-post:etwinning@hkdir.no