Hopp til hovedinnhold

eTwinning-seminar: “Advancing learning and innovation with future-proof skills”

Jobber du i ungdomsskolen, videregående skole eller er lærer innen fag- og yrkesopplæringen? 28.-30. september sender eTwinning Norge to lærere til Bratislava i Slovakia for å delta på en spennende workshop om læring og innovasjon.

Tidspunkt: 28. september 2023 kl. 13.00- 30. september 2023 kl. 11.30
Sted: Bratislava, Slovakia • Fysisk

eTwinning er en plattform som gir lærere en unik mulighet til å delta i spennende internasjonale samarbeidsprosjekter med skoler fra hele Europa. Ved å bruke digitale verktøy kan man jobbe sammen på tvers av landegrenser og utveksle kunnskap, erfaringer og kultur. eTwinning gir også lærere og elever muligheten til å utvikle sin digitale kompetanse og samtidig få erfaring med å jobbe i et internasjonalt team. Det er gratis å delta i eTwinning-prosjekter og det er enkelt å komme i gang. Bli med i dag og oppdag en verden av muligheter for læring og samarbeid!

Som lærer i ungdomsskolen, videregående skole eller innen fag- og yrkesopplæringen (IVET), har du en viktig rolle i å forme fremtidens arbeidsstyrke. Ifølge OECDs siste rapport øker etterspørselen etter fremtidsrettede ferdigheter, og personer med høye ferdigheter har bedre jobbutsikter. Samtidig står de som har lavere kvalifikasjoner overfor utfordringer, med jobber som står i fare for å bli automatisert i nær fremtid.

For å takle disse utfordringene arrangeres denne dynamiske workshopen for å utruste deg med innovative undervisningsmetoder, pedagogiske tilnærminger og teknologiske verktøy. Målet er å forbedre kvaliteten på undervisningen din og forberede elevene dine på de skiftende kravene i arbeidsmarkedet.

Workshopens mål

  • Forstå viktigheten av innovasjon i opplæringen og dens påvirkning på elever og arbeidsmarkedet.
  • Oppdag nye undervisningsmetoder, pedagogiske tilnærminger og teknologiske verktøy for å heve kvaliteten i utdanningen.
  • Tilegne deg praktiske ferdigheter og kunnskap for å implementere innovasjon i din undervisningspraksis.
  • Koble deg sammen med likesinnede lærere og eksperter innen feltet for å utveksle erfaringer og etablere samarbeid innenfor eTwinning.

Workshopen består av inspirerende foredrag, engasjerende workshops og interaktive aktiviteter – alt utformet for å fremme samarbeid og læring blant deltakerne.

Vi velger ut to lærere som får delta på seminaret og får dekket kostnader til reise, hotell og kursavgift. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele arrangementet.

Påmeldingsfrist

Utløpt

eTwinning

E-post:etwinning@hkdir.no