Hopp til hovedinnhold

Erasmus+: Transnational contact seminar, KA220 Cooperation Partnerships: Idea development and exploring partnerships

Ønsker din institusjon å utvikle et Erasmus+ samarbeidspartnerskap (KA220) med god relevans innenfor sektorene skole og barnehage og/eller fag og yrkesopplæringen? Da er dette seminaret noe for deg.

Tidspunkt: 6. november 2024 kl. 15.00- 8. november 2024 kl. 14.00
Sted: Bergen, Norge • Fysisk

Om arrangementet

I dette seminaret vil du få økt kunnskap om mulighetene som finnes i Erasmus+ samarbeidspartnerskap (KA220) og konkrete verktøy for idétenkning og prosjektutvikling, innenfor rammen av tiltaket. Det vil bli lagt til rette for diskusjon, erfaringsdeling og nettverksbygging med deltakere fra nordiske land samt Estland, Nederland og Irland.

Målene for seminaret:

  • Økt bevisshet om mulighetene som finnes i Erasmus+ samarbeidspartnerskap
  • En dypere forståelse av hvordan utvikle prosjektideer basert på instititusjonens eller regionale behov
  • Etablering av potensielle partnerskap blant seminardeltakerne
  • Utveksling av innovative ideer og gode prosjekteksempler
  • Økt tverrsektorielt samarbeid mellom sektorene skole og barnehage, fag og yrkesopplæring og høyere utdanning.

Målgruppe:

Målgruppen for seminaret er utdanningsinstitusjoner (f.eks. skoler, kommuner, fylkeskommuner, universiteter) som har noe erfaring med Erasmus+ KA2-prosjekter eller som har søkt om KA2-prosjekter uten å få dem innvilget. Alle deltakere må ha et ønske om å søke om et KA220-prosjekt innenfor skole og barnehage eller fag-og yrkesopplæringen. Høyere utdanningsinstusjoner som planlegger å søke innenfor de nevnte sektorene, er velkomne til å delta.

Program for arrangementet

Program for seminaret blir sendt ut til deltakerne som plukkes ut for deltakelse.

Utvelgelse av deltakere og kostnadsdekning:

Meld din interesse for å delta på seminaret ved å fylle ut skjemaet du kommer til via påmeldingsknappen nedenfor. HK-dir velger ut inntil seks personer som får delta. Merk at vi kun vil velge ut én deltaker per institusjon. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret.

Direktoratet dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til oss sammen med sluttrapporten, senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.

Påmeldingsfrist

4. september 2024 kl. 23.59
(norsk tid)

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no