Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Erasmus+ tematisk-/kontaktseminar - Akkrediterte institusjoner

Din institusjon er akkreditert. Aktiviteter er mer eller mindre i gang. Hva nå? Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er medarrangør, og vi ønsker gjerne at du også skal være med!

Tidspunkt: 30. oktober 2023 kl. 16.00- 2. november 2023 kl. 12.00
Sted: Reykjavik, Island • Fysisk

Om arrangementet

30.10-02.11 2023 kan du delta på et nordisk/baltisk seminar som vil hjelpe deg og din institusjon til å utnytte på best mulig måte deres akkreditering.
Arrangementet vil gi deg anledning til å dele hvordan du jobber med dine prosjekter med andre koordinatorer.

Arrangement vil lege vekt på kvalitet i mobilitetsaktivitetene. Det hovedordene målet er å styrke det internasjonale arbeidet i de deltakende organisasjonene.

Seminaret finner sted i Reykjavik, Island. Arrangementet holdes på engelsk.

Deltakeren som skal være med er den som koordinere prosjektet.
Deltakere som blir valgt ut forplikter seg til å delta på hele arrangementet.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 6 personer (maks én deltaker fra hver institusjon) som kan delta. HK-dir deltar også på seminaret. Deltakere som HK-dir velger, får dekket kostnader til reise mm..

Meld din interesse for å delta på seminaret ved å fylle ut skjemaet du kommer til via påmeldingsknappen nedenfor. Det gis prioritet til institusjoner som ikke har deltatt i tilsvarende seminarer før. Koordinatorer av konsortium vil ikke bli prioritert denne gangen.

Mer info og foreløpig program finner du her: https://salto-et.net/events/show/IS01_0525_THO_2023

HK-dir dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til HK-dir sammen med sluttrapporten senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no