Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Erasmus+ kontaktseminar: Inkludering i høyere utdanning

Kontaktseminaret vil samle institusjoner fra hele Europa. Sammen med andre får du tid og gode rammer for å reflektere og dele om inkludering i høyere utdanning.

Tidspunkt: 8. november 2023 kl. 17.00- 10. november 2023 kl. 13.00
Sted: Berlin, Tyskland • Fysisk

Om arrangementet

8.-10. november 2023 kan du delta på «Moving closer to inclusive internationalisation in Higher Education», som det tyske Erasmus+-kontoret arrangerer.

Arrangement har tre hovedmålsetninger:

1. Kommunikasjon av inkluderingstiltak og inkluderende kommunikasjon

2. Utveksling om inkludering og mangfold og implementering av E+ i høyere utdanning i europeisk sammenheng

3. Nettverksbygging, utveksling av resultater og anbefalinger

Hvem kan delta?

Erasmus+-koordinatorer, prosjektrepresentanter, ekspertorganisasjoner innen inkludering, studentrepresentant og studenter på mobilitet i Tyskland inviteres til å melde inn sin interesse i å delta.

Seminaret er på engelsk og finner sted i Berlin, Tyskland.

Meld din interesse for å delta på seminaret ved å fylle ut skjemaet du kommer til via påmeldingsknappen nedenfor. HK-dir vil velge inntil 5 personer som representerer sin institusjon. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Det gis prioritet til institusjoner som ikke har deltatt i tilsvarende seminarer før.

Direktoratet dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert.

Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til oss sammen med sluttrapporten, senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Kontakt oss

Gaelle Bozec

E-post:gaelle.bozec@hkdir.no