Hopp til hovedinnhold

Erasmus+ kontaktseminar: Inkludering i høyere utdanning

Kontaktseminaret vil samle institusjoner fra hele Europa. Sammen med andre får du tid og gode rammer for å reflektere og dele om inkludering i høyere utdanning.

Tidspunkt: 8. november 2023 kl. 17.00- 10. november 2023 kl. 13.00
Sted: Berlin, Tyskland • Fysisk

Om arrangementet

8.-10. november 2023 kan du delta på «Moving closer to inclusive internationalisation in Higher Education», som det tyske Erasmus+-kontoret arrangerer.

Arrangement har tre hovedmålsetninger:

1. Kommunikasjon av inkluderingstiltak og inkluderende kommunikasjon

2. Utveksling om inkludering og mangfold og implementering av E+ i høyere utdanning i europeisk sammenheng

3. Nettverksbygging, utveksling av resultater og anbefalinger

Hvem kan delta?

Erasmus+-koordinatorer, prosjektrepresentanter, ekspertorganisasjoner innen inkludering, studentrepresentant og studenter på mobilitet i Tyskland inviteres til å melde inn sin interesse i å delta.

Seminaret er på engelsk og finner sted i Berlin, Tyskland.

Meld din interesse for å delta på seminaret ved å fylle ut skjemaet du kommer til via påmeldingsknappen nedenfor. HK-dir vil velge inntil 5 personer som representerer sin institusjon. Utvalgte deltakere forplikter seg til å delta på hele seminaret. Det gis prioritet til institusjoner som ikke har deltatt i tilsvarende seminarer før.

Direktoratet dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver, som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert.

Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til oss sammen med sluttrapporten, senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Gaelle Bozec

E-post:gaelle.bozec@hkdir.no