Hopp til hovedinnhold

En godkjenningsordning som kan bli nyttig: Evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning

I vinter 2023 gjennomførte NIFU en evaluering av godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning. Vi inviterer til en digital samtale rundt funnene i rapporten. Vi får besøk av fagskolesektoren, NIFU, deltagere fra næringslivet og de av oss i HK-dir som jobber med fagskoleutdanning og godkjenningsordningen.

Tidspunkt: 16. november 2023 kl. 09.00- 16. november 2023 kl. 10.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Rapporten evaluerer godkjenningsordningen for utenlandsk fagskoleutdanning. Vi skal oppsummere funnene fra evalueringen digitalt, sammen med et panel som består av HK-dir, NIFU, DSB, og NHO.

Noen hovedpunkter fra rapporten:

  • Det store flertallet av søkerne får avslag, uten at de forstår hvorfor.
  • Arbeidslivet kjenner i svært liten grad til, og har til nå kanskje heller ikke har vært klar for ordningen.
  • Undersøkelsen finner ingen forskjell i arbeidsmarkedet mellom de som har fått godkjenning og de som ikke har det.
  • Mange faktorer peker mot at det vil være et økende behov for ordningen.

(Frivillig) I påmeldingsskjemaet ønsker vi at du tar stilling til spørsmålet "Hvordan kan utenlandsk fagskolekompetanse være til nytte i det norske arbeidsmarkedet?" som vi skal snakke om i webinar. Har du noen tanker om dette setter vi pris på om du kort kan skrive noen ord. Det er også mulighet til å stille andre spørsmål på forhånd, på samme skjema.


Ta kontakt med godkjenning@hkdir.no dersom du har spørsmål om arrangementet.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Telefonen er bemannet tirsdag og torsdag kl. 12:00-14:00

E-post:godkjenning@hkdir.no

Telefonnummer:21 49 56 09