Hopp til hovudinnhald

Artistic Research Autumn Forum - haustforum 2023

På konferansen vert forskningsprosjekt støtta av Program for kunstnarleg utviklingsarbeid og doktorgradsprosjekt av stipendiatar som deltar i Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid presentert og diskutert.

Tidspunkt: 25. oktober 2023 kl. 10.00- 27. oktober 2023 kl. 16.00
Stad: Norges musikkhøgskole, Oslo • Fysisk | • Digitalt

Om arrangementet

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid arrangerer Artistic Research Forum to gonger årleg. Desse konferansene er ein viktig arena for konstruktiv kritisk dialog med eit tverrkunstnarleg nasjonalt og internasjonalt fagmiljø, og gir moglegheit for deling av og diskusjon omkring kunstnarlege forskingsprosjekt.

Haustforumet i 2023 arrangeres både digitalt via Zoom (dag 1) og ved Noregs musikkhøgskule i Oslo (dag 2 og 3).

Program

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no