Hopp til hovudinnhald

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Artistic Research Autumn Forum - haustforum 2023

På konferansen vert forskningsprosjekt støtta av Program for kunstnarleg utviklingsarbeid og doktorgradsprosjekt av stipendiatar som deltar i Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid presentert og diskutert.

Tidspunkt: 25. oktober 2023 kl. 08.00- 27. oktober 2023 kl. 16.00
Stad: Norges musikkhøgskole, Oslo • Fysisk | • Digitalt

Om arrangementet

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid arrangerer Artistic Research Forum to gonger årleg. Desse konferansene er ein viktig arena for konstruktiv kritisk dialog med eit tverrkunstnarleg nasjonalt og internasjonalt fagmiljø, og gir moglegheit for deling av og diskusjon omkring kunstnarlege forskingsprosjekt.

Haustforumet i 2023 arrangeres både digitalt via Zoom (dag 1) og ved Noregs musikkhøgskule i Oslo (dag 2 og 3).

Program

Påmeldingsfrist

10. oktober 2023 kl. 21.59

Kontakt oss

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no