Rapport
Rapport
04.04.2022

Utredning av behov for videreutdanning for flerspråklige lærere

På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Oxford Reseach gjennomført en utredning av behovet for videreutdanning for flerspråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Rapporten presenterer funn og anbefalinger.

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse