Rapport
Rapport
22.12.2022

Profesjonell karriereveiledning i skolen Undersøkelse av utdanningstilbudet innen karriereveiledning

På oppdrag fra HK-dir har Høgskolen i Innlandet gjennomført en undersøkelse av utdannings- og videreutdanningstilbudet innen karriereveiledning, med særlig fokus på tilbud rettet mot ansatte i skolen. 

Utgiver: Høgskolen i Innlandet, på oppdrag fra HK-dir

    På oppdrag fra HK-dir har Høgskolen i Innlandet gjennomført en undersøkelse av utdannings- og videreutdanningstilbudet innen karriereveiledning, med særlig fokus på tilbud rettet mot ansatte i skolen. Rapporten presenterer en kartlegging av tilbudene, kunnskap om opplevd kvalitet og behov hos målgruppene for tilbudene og kunnskap om rammebetingelser og andre faktorer for å ta utdanning og videreutdanning.

    Bakgrunn: Meld St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen peker på at de som jobber med karriereveiledning i skolen, må ha tilstrekkelig og relevant kompetanse, slik at tilbudet kan få god kvalitet. Ett av tiltakene i Fullføringsreformen er å forbedre og videreutvikle videreutdanningstilbudet for dem som jobber med karriereveiledning i skolen. Kunnskapsdepartementet har bedt HK-dir om å utrede hvordan utdannings- og videreutdanningstilbudet kan videreutvikles og tilgjengeliggjøres. Som del av dette oppdraget, har HK-dir fått gjennomført en undersøkelse av utdanningstilbudene.