Publikasjon
Publikasjon
20.03.2023

Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere

Rapporten omhandler gjennomføring av karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere.

Utgiver: Fafo

    Rapporten omhandler gjennomføring av karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere. Antallet nyankomne flyktninger som har rett til karriereveiledning har økt kraftig. Det skyldes at karriereveiledning i 2021 ble en lovregulert del av integreringsloven. Det siste året har det vært en stor tilstrømming av flyktninger fra Ukraina. Målet med karriereveiledningen er å bidra til at flyktninger og innvandrere kan ta informerte valg om arbeid og utdanning, og at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov. 

    Rapporten er basert på en kvalitativ dybdeundersøkelse som Fafo har gjennomført på oppdrag fra HK-dir i 2022. Rapporten bygger også på en survey til karrieresentrene som er utført av HK-dir. I tillegg presenterer Fafo en kunnskapsoppsummering om karriereveiledning for flyktninger og innvandrere fra 2016 og frem til i dag.

    Fafo har intervjuet ansatte ved fylkeskommunale karrieresentre, samt programrådgivere og flyktninger i tre kommuner. Rapporten tar opp temaer som organisering av tilbudet, innhold i veiledningen, samarbeid mellom de involverte aktørene, rammene for oppdraget og hvordan flyktningene opplever utbyttet av karriereveiledningen. 

    Rapporten kan du lese på fafo sine nettsider.