Publikasjon
Publikasjon
21.03.2023

Evaluering av fagskolemeldingen Sluttrapport: måloppnåelse og virkninger av tiltak i fagskolemeldingen

Evalueringen viser at de fleste tiltakene i fagskolemeldingen er gjennomført og har hatt en positiv effekt på kvaliteten i høyere yrkesfaglig utdanning.

Utgiver: Deloitte

    Dette er tredje og siste rapport i evalueringen av fagskolemeldingen (Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden –fagskoleutdanning). Evalueringen av fagskolemeldingen har blitt gjennomført av Deloitte på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).