Hopp til hovedinnhold

Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring (CoVE)

Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.

Hvem kan søke

Partnerskapene må bestå av minst åtte partnere fra fire ulike Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer de 27 EU-medlemslandene, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Målet for tiltaket er å bringe sammen ulike lokale og regionale aktører som skal fremme utviklingen av fag- og yrkesopplæringa. Derfor er tiltaket åpent for en rekke aktører, blant annet videregående skoler, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, næringsliv, fagorganisasjoner, forskningsparker/institusjoner, private bedrifter, handelskamre, arbeidslivets parter, relevante lokal og regionale myndigheter.

Hvert medlemsland som deltar må involvere minst en aktør fra arbeidslivet ( bedrift, industri eller sektororganisasjon med flere) og en fag- og yrkesopplæringsinstitusjon. Dette betyr at det vere minimum fire aktører fra arbeidslivet og fire aktører fra fag- og yrkesutdanningen med i prosjektet.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskuddet

CoVE fokuserer på å etablere sentre for yrkesfaglig ekspertise. Disse sentrene har som mål å forbedre kvaliteten på yrkesopplæring ved å integrere innovasjon, tilpasse seg lokale og internasjonale behov, og styrke samarbeidet mellom ulike interessenter. Sentrene skal ha en dynamisk tilnærming til yrkesopplæring, som svarer raskt på endringer i økonomien og samfunnet, samtidig som det legger vekt på kvalitet, bærekraft og internasjonalt samarbeid.

Hensikten med tilskuddet

Tiltaket støtter aktiviteter som bidrar til en systemisk tilnærming til fag- og yrkesopplæring. I sentrene skal fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, sammen med lokale og regionale aktører, bidra til å skape et helhetlig system for ferdigheter og opplæring.

Prosjektene bør bygges opp av flere aktiviteter innen følgende kategorier:

  • Undervisning og læring
  • Samarbeid og partnerskap
  • Styring og finansiering

Se retningslinjene for forslag til konkrete aktiviteter i programguiden.

Tilskuddsbeløp

Prosjektene er fire-årige og dere kan søke om 4 millioner euro.

Slik søker du

Centre of Excellence in VET (CoVE) er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til: European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

Krav til søknaden

Centre of Excellence in VET (CoVE) er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til: European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

Rapportering og oppfølging

Det forventes rapportering i løpet av de fire årene prosjektene pågår.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no