Hopp til hovudinnhald

Refusjon for opplæring i samisk på grunnskolen sitt nivå

Godkjente studieforbund og nettskolar som har utført opplæring i samisk på grunnskolen sitt nivå kan søkje om refusjon.

Kven kan søke

Godkjente studieforbund og nettskolar som har utført opplæring i samisk.

Søknadsfrist

Utløpt

Om tilskotet

Forskrift om rett til opplæring i samisk, (FOR 1992-03-31 nr. 204) seier blant anna følgende:

Til fullført kurs på grunnskolens område yter staten 100 prosent tilskudd

Kursarrangør må ha eittilfredsstillande system for registrering av studietimar og deltakarar og eittilfredsstillande system for internkontroll, for å sikre at registreringane er korrekte. Dokumentasjon på studietimetal skal veretilgjengeleg for HK-dir og Riksrevisjonen.

Slik søker du

Søknad om refusjon for føregåande år må sendast til HK-dir innan 1. mai, per e-post eller post.

Vår e-postadresse: post@hkdir.no

Postadresse:

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Postboks 1093
5809 BERGEN

Krav til søknaden

Registrert eller statsautorisert revisor skal gi særskild attestasjon om kalkylegrunnlaget for tilskott, medrekna kontrollere at kurs og deltakarar er dokumenterte i etter avgjerdene i voksenopplæringslova, og at tilskottet dekkjer 100 prosent av kostnaden ved kurs på grunnskolen sitt område.

Dokumentasjon som viser kostnadar, deltakarlister og så vidare må leggjast ved.

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00