Hopp til hovudinnhald

INCP 2 - utlysning 2024

I samarbeid med University Grants Commission, India (UGC) lyser Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) ut midlar til prosjektpartnarskap mellom høgare utdanningsinstitusjonar i Noreg og partnarinstitusjonar i India.

Kven kan søke

Søkjarane må vere:

  • akkreditert norsk høgare utdanningsinstitusjon eller ein institusjon med akkrediterte høgare utdanningsprogram
  • offentleg indiske universitet anerkjend under seksjon 2(f) og 12B av 'the UGC Act, 1956' som kan bli tildelt utviklingsstøtte, og 'Institutions of National Importance' (INIs), samt IIT-ar og IIM-ar.

Søknaden må innehalde minst ein norsk og ein indisk partnar.

Søknadsfrist

13. august 2024 kl. 15.00
(norsk tid)

Kontakt oss

Sidsel Holmberg

INCP og NORSTIP programkoordinator

E-post:sidsel.holmberg@hkdir.no