Hopp til hovedinnhold

Europeisk profesjonskort (EPC) for fjellførere

Hvis du er fjellfører etablert i Norge og ønsker å jobbe i et annet EU/EØS-land, vil du kunne søke om Europeisk profesjonskort (EPC) for fjellførere når ordningen blir tilgjengelig for norske søkere.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Europeisk profesjonskort er et elektronisk sertifikat som bekrefter yrkeskvalifikasjonene dine. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har ikke fått beskjed om når ordningen vil bli tilgjengelig i Norge, men vil oppdatere denne siden så snart det skjer.

Norske fjellførere som ønsker å jobbe i et annet EU/EØS-land

Fjellfører er ikke et lovregulert yrke i Norge, men det er et lovregulert yrke i flere andre EU/EØS-land. Det betyr at landene har lovbestemte krav til utdanning og kompetanse for de som ønsker å utøve yrket. Hvis du vil utøve yrket i landet, må du søke om autorisasjon eller godkjenning fra en ansvarlig myndighet.

Det er frivillig å søke om Europeisk profesjonskort (EPC). EPC gjør det raskere og enklere å søke om autorisasjon/godkjenning. Når du søker om EPC, er det hjemstaten din som sjekker og bekrefter opplysningene dine, og gjør denne informasjonen tilgjengelig for den ansvarlige myndigheten i landet du ønsker å jobbe (vertsstaten).

I de fleste tilfellene er det så myndigheten i landet du ønsker å jobbe i som kommer til å vurdere om dine kvalifikasjoner oppfyller kravene til godkjenning, og eventuelt utstede europeisk profesjonskort. EPC-sertifikatet kan også vises til arbeidsgivere som ledd i en jobbsøkerprosess.

Slik søker du om europeisk profesjonskort for fjellførere

Når ordningen er tilgjengelig, vil du kunne sende søknaden din gjennom EU-kommisjonens nettportal Your Europe.

På nettportalen Your Europe kan du gjøre følgende:

 • Lese om hva EPC er, og hvordan det fungerer
 • Finne dokumentasjonskrav for de forskjellige EU/EØS-landene
 • Opprette søkerprofil og laste opp alle dokumenter som er nødvendige for å søke
 • Følge søknadsprosessen
 • Sende melding til saksbehandleren din
 • Motta vedtak med resultatet av søknaden din
 • Søke om fornyelse av et gammelt EPC-sertifikat
 • Gi andre aktører (arbeidsgivere, fagforeninger m.m.) tilgang til å sjekke gyldigheten av EPC-sertifikatet ditt

Viktig å huske på når du søker om EPC

 • Når du har logget inn i søkerportalen, legger du inn personopplysninger og laster opp de nødvendige dokumentene. Du behøver bare å legge inn disse opplysningene én gang - de vil automatisk komme opp igjen hvis du vil sende flere søknader.
 • Hvis du skal jobbe i flere land i løpet av samme periode, må du legge inn én søknad for hvert land.
 • Viktige personopplysninger kan du ikke rette opp selv. Slike endringer må den ansvarlige myndigheten i hjemstaten eller vertsstaten gjøre.
 • Du kan når som helst slette søknaden din. Da vil personopplysninger og alle søknader under behandling bli slettet fra systemet.

Saksbehandlingstid og gyldighet

Saksbehandlingstiden er opp til tre måneder fra du har sendt inn søknad.

Et EPC-sertifikat for midlertidig tjenesteytelse for fjellførere er gyldig i tolv måneder fra det er utstedt. Vi anbefaler at du søker i god tid før planlagt utreise – ikke vent til siste øyeblikk.

Utenlandske fjellførere som ønsker å jobbe i Norge

Siden yrket fjellfører ikke er et lovregulert yrke i Norge, er det ingen spesielle krav til autorisasjon/godkjenning for utenlandske fjellførere i henhold til yrkeskvalifikasjonsloven. Dermed er det heller ikke mulig å søke om EPC for å jobbe som fjellfører i Norge. Det er opp til arbeidsgiveren å vurdere om utenlandske fjellførere har de nødvendige kvalifikasjonene for en ledig stilling.

Europeisk profesjonskort (EPC) for andre yrker

Når ordningen er på plass, vil det også være mulig å søke om EPC for fire andre yrker:

 • Eiendomsmegler (ansvarlig myndighet: Finanstilsynet)
 • Sykepleier (ansvarlig myndighet: Helsedirektoratet)
 • Farmasøyt (ansvarlig myndighet: Helsedirektoratet)
 • Fysioterapeut (ansvarlig myndighet: Helsedirektoratet)

For alle yrkene kan du snart søke om europeisk profesjonskort (EPC) i EU-kommisjonens nettportal Your Europe.

Kontakt oss

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Telefonen er bemannet tirsdag og torsdag kl. 12:00-14:00

E-post:godkjenning@hkdir.no

Telefonnummer:21 49 56 09