Hopp til hovedinnhold

LearnNoW 2

E-læring

LearnNoW2 – helsenorsk er en gratis nettressurs i helsenorsk på B1-nivå som kan brukes både i klasseromsbasert undervisning, for eksempel i voksenopplæringa, eller som selvstudium.

Utviklet av: NTNU

LearnNoW2 – helsenorsk bygger på introduksjonskurset LearnNoW, men det kan også brukes etter andre nybegynnerkurs i norsk for utlendinger.

LearnNoW2 – helsenorsk er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning (tidligere Kompetanse Norge) og utviklet ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Vil du informere om CALST og LearnNow på ditt opplæringssted?