Hopp til hovedinnhold

Læringsbasert spilling for å øve grunnleggende ferdigheter

Dokument/mal

En pedagogisk veileder for bruk av data- og mobilspill i undervisning

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

En pedagogisk veileder for bruk av data- og mobilspill i undervisning. Veilederen er utviklet etter utprøvinger og innspill fra pedagoger i kommunal og privat voksenopplæring. Målet er at veilederen skal bidra til at spill benyttes som læringsaktivitet i organisert undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Dataspill kan brukes på mange måter i undervisning. I veilederen beskriver Spillpedagogene ulike syn på dataspill, og de peker på hvorfor spill er gode til undervisning. Veilederen tar for seg spilldidaktikk, og det gjøres rede for fire ulike perspektiver på dataspill; spill som kulturuttrykk, som ekskursjon og rollespill, som læringsarena og som verktøy.

Spillpedagogene gir råd til praktiske løsninger på tekniske utfordringer. Det gis også tips til hvordan man kan gjøre utrullingen av dataspill i undervisning; spilling på projektor, datarom, spillportaler for innkjøp og ulike spillplattformer, samt hvordan man gjør det med brannmurer, nettverk og it-avdelinger.

Kjernen i veilederen er beskrivelsen av undervisningsopplegg for åtte dataspill. Oppleggene knyttes til læringsmål i grunnleggende ferdigheter. I omtalen av hvert opplegg er det en kort beskrivelse av det enkelte spill og dets bruksområder i opplæring, læringsmål, en «slik gjør du»-oppskrift, beskrivelse av utstyrskrav, tips og ideer/oppgaver.

Det er laget undervisningsopplegg til følgende spill:

  • GeoGuessr
  • We Become What We Behold
  • Spent
  • Keep Talking and Nobody Explodes
  • Human Resource Machine
  • Milkmaid of the Milky Way
  • The Sims 4
  • Draugen

Til slutt i veilederen er det en liste over andre spill som fungerer godt i undervisning.