Hopp til hovudinnhald

ERIH PLUS

Nettstad/verktøy

Eit europeisk tidsskriftsregister

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

ERIH PLUS er eit europeisk tidsskriftsregister som deler database med Kanalregisteret og bidreg til kvalitet i informasjon om publisering for norske og europeiske forskarar innan humaniora og samfunnsfag.