Hopp til hovudinnhald

DBH Fagskolestatistikk

Nettstad/verktøy

Nasjonal database for statistikk om fagskuleutdanning

Utviklet av: Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

DBH-F er ein nasjonal database for statistikk om fagskuleutdanning som omfattar alle fagskular i Noreg.