Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2020: Hva vet vi om de som ikke deltar i utdanning og opplæring?

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2020

RapportTilhører rapportserie: Nei

I denne rapporten har vi sett på resultater fra Lærevilkårsmonitoren. Vi har analysert svar fra de som ikke har deltatt i utdanning og opplæring i løpet av de siste tolv månedene, for å finne ut hva som kjennetegner disse.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Merethe Anker-Nilsen
Publisert:01.07.2022

Sammendrag

Pandemien kan gi endringer på sikt

Tallene er stabile når det gjelder andelen som har deltatt i en eller annen form for utdanning eller opplæring i perioden 2008 til 2020. Covid-19-pandemien fikk stor innvirkning på norsk arbeidsliv, og det kan hende vi vil se noen endringer som følge av dette på sikt.

Liten deltakelse blant lavutdannede

Vi ser over tid at menn deltar mindre i formell og ikke-formell opplæring enn kvinner. Andelen som ikke deltar øker med alderen for både menn og kvinner. Andre faktorer som kjennetegner de som ikke deltar, er at de har lav utdanning, de jobber gjerne i det private og de jobber deltid over lang tid. De er også i større grad fast ansatt.

Innvandrere deltar i mindre grad

De som har innvandret, har i mindre grad deltatt i opplæring enn de som er født i Norge. De som ikke har inntektsgivende arbeid, deltar også mindre i opplæring. Ansatte på arbeidsplasser med under 20 ansatte deltar i tillegg i mindre grad enn ansatte på større arbeidsplasser.

Høyest utdannede får mest tilbud

Det er de med høyest utdanning som i størst grad har fått tilbud om eller bedt om opplæring, som har valgt å delta. Blant de som ikke har deltatt, er det en større andel som har bedt om opplæring enn andelen som har fått tilbud om det. Det gjelder spesielt for gruppene med lav utdanning.

Kort oppsummert har en større andel blant de som ikke har innvandret, bedt om eller fått tilbud om opplæring enn de som ikke er født i Norge. Dette gjelder for de som har deltatt. For de som ikke har deltatt, er bildet til dels motsatt.

For både offentlig og privat sektor er andelen som har fått tilbud om opplæring, større enn andelen som har bedt om opplæring. Dette gjelder gruppen som har deltatt. Når det gjelder de som ikke har deltatt, er andelen som både har bedt og fått tilbud om opplæring eller utdanning, størst i privat sektor.

For de som har deltatt er andelene som har bedt og fått tilbud om å delta, høye både for midlertidig og fast ansatte. For de som ikke har deltatt, er andelene som har bedt og fått tilbud om opplæring, derimot lave. Det er et tilsvarende bilde for de som jobber heltid kontra deltid. Det er høye andeler av de som har bedt og fått tilbud om opplæring, for de som har deltatt, og lave andeler for de som ikke har deltatt.