Hopp til hovedinnhold

Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning

Risiko- og tilstandsvurdering 2024

RapportTilhører rapportserie: Ja

Denne risiko- og tilstandsrapporten presenterer resultatene fra 2023-kartleggingen av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern hos de 28 virksomhetene i Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Kristin Selvaag
ISSN:2703-9102
Forfattere:André Gaustad, Mathias Gullbrekken Sandnes
Publisert:10.06.2024

Sammendrag

Vi vurderer også risikoen for brudd på informasjons- og personopplysningssikkerheten, det vil si uønskede hendelser som kan føre til at sektorens informasjonsverdier – opplysninger, datamaskiner og programvare – skades, ødelegges, eksponeres for uvedkommende eller er utilgjengelige.

Deretter vurderer vi mulighetene for at målene om informasjonssikkerhet og personvern i «Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, 2021-2025» kan nås.

Til slutt peker vi på områder hvor det er behov for å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i sektoren.