Hopp til hovedinnhold

En døråpner innen kunstfeltet

Kandidatundersøkelse: Stipendiatprogrammet og doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid

RapportTilhører rapportserie: Nei

Denne rapporten presenterer funn fra en kandidatundersøkelse rettet mot personer som har fullført enten Stipendiatprogrammet eller et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved norsk utdanningsinstitusjon.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og ideas2evidence
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
Forfattere:Olav Bjørnebekk (ideas2evidence), Iben Møller (ideas2evidence), Jostein Ryssevik (ideas2evidence), Ingrid Milde (HK-dir), Linda Herfindal Lien (HK-dir), Geir Strøm (HK-dir), Anders Alvsåker Didriksen (HK-dir)
Publisert:21.02.2022

Sammendrag

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), som har et nasjonalt ansvar for å stimulere til, og legge til rette for, kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Programmet har ansvar for Stipendiatprogrammet, drifter Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid og tildeler gjennom Prosjektprogrammet midler til forskningsprosjekter som bidrar til refleksjon og innsikt basert på kunstnerisk praksis.

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet i 2003, og var Norges første utdanningsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid på doktorgradsnivå. Hensikten med programmet er å kvalifisere kandidatene for kunstnerisk virksomhet, undervisnings- og forskningsstillinger innen høyere kunstutdanning, og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til kunstnerisk kompetanse og innsikt. PKU har ansvar for stipendiatenes fellesfaglige opplæringsdel bestående av seminarer og konferanser.

Da ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid og de første doktorgradsprogrammene i kunstnerisk utviklingsarbeid ved norske utdanningsinstitusjoner ble opprettet i 2018, ble den fellesfaglige opplæringsdelen videreført gjennom Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid.

De første kandidatene fullførte programmet i 2007, og i 2020 ble kandidat nummer hundre uteksaminert. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er et ønske om å få kunnskaper om hvor kandidatene yrkesmessig er i dag, og hvilken betydning gjennomføring av Stipendiatprogrammet eller et doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid har hatt for dem.

Summary

The Directorate for Higher Education and Skills manages the Norwegian Artistic Research Programme (PKU), which has national responsibility for promoting and stimulating artistic research in Norway. The programme is responsible for the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme, and runs the Norwegian Artistic Research School, as well as awards funds to research projects that contribute to reflection and insight based on artistic practice through the Project Programme.

The Norwegian Artistic Research Fellowship Programme was established in 2003 and was Norway's first artistic research programme at doctoral degree level. The objective of the programme is to qualify graduates for artistic practice, teaching and research positions in higher art education, and for other work in society that demands a high level of artistic expertise and insight. PKU is responsible for the research fellow's joint professional training component, which consists of seminars and conferences.

When the PhD degree and the first doctoral degree programmes in artistic research were established at Norwegian educational institutions in 2018, the joint professional training component was continued through the Norwegian Artistic Research School.

The first graduates completed the programme in 2007, and in 2020, the hundredth candidate graduated. The background for this survey is a wish to find out more about the professional situation of these graduates today and what it has meant for them to complete the Norwegian Artistic Research Fellowship Programme or a doctoral degree programme in artistic research.