Hopp til hovedinnhold

Nordisk nettverk for voksnes læring

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) er en internasjonal desentralisert nettverksorganisasjon hvor HK-dir er vertsorganisasjon i Norge.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

NVL ligger under Nordisk Ministerråd (NMR) og samarbeider på tvers av de fem nordiske land (Danmark, Finland, Island og Sverige), og de tre selvstyrende områdene i Norden (Åland, Færøyene og Grønland).

NVL arbeider for å:

  • fremme kompetanseutvikling på ulike områder tilknyttet voksnes læring
  • medvirke til å utvikle de nordiske utdanningssystemene for voksenutdanning gjennom styrket dialog med NMR
  • bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom forskjellige former for voksnes læring
  • medvirke til tverrsektorielt- og nasjonalt samarbeid
  • fremme nordisk samarbeid med sivilsamfunnet og arbeidslivet, samt ikke-formell opplæring

informere om erfaringer og resultater fra det nordiske samarbeidet om voksnes læring.

NVL har åtte nasjonale koordinatorer som koordinerer hvert sitt ekspertnettverk som arbeider med relevante temaer under voksnes læring. NVL arrangerer kontinuerlig ulike arrangementer og har et nettsted med nyheter, rapporter og artikler.

Kontakt oss

Andreas Gravdahl

Norsk NVL-koordinator

E-post:andreas.gravdahl@hkdir.no

Kontakt oss

Anne Solsvik

Norsk NVL-koordinator

E-post:anne.solsvik@hkdir.no