Hopp til hovedinnhold

Seminar om Erasmus+ i grunnopplæringen 2024

Vi har gleden av å invitere alle nye og pågående Erasmus+-prosjekt til erfaringsseminar i Bergen 24. - 25. september. 

Tidspunkt: 24. september 2024 kl. 10.00- 25. september 2024 kl. 14.00
Sted: Clarion Hotel Bergen Airport • Fysisk

«Wellbeing at school» er et dagsaktuelt tema i Europa. Mange land står ovenfor de samme utfordringene knyttet til elevers og læreres opplevelse av trivsel og mestring i skole- og arbeidshverdagen. Årets seminar vil sette søkelys på hvordan internasjonalt samarbeid og mobilitet på ulike måter kan bidra til «wellbeing».

Årets erfaringsseminar blir avholdt fysisk, og går over to dager.

Du kan laste ned programmet (PDF), men du finner det også i egen fane ovenfor. 

Erfaringsseminaret vil være et tematisk seminar med rom for faglig påfyll og erfaringsdeling.

Praktisk informasjon knyttet til prosjektstyring, kontrakter og økonomi vil bli gjennomgått i egne webinar/moduler i forkant av erfaringsseminaret.

Webinar og annen relevant informasjon vil være tilgjengelig for alle, uavhengig av deltakelse på det fysiske erfaringsseminaret.

Hvem er seminaret for?

Seminaret er relevant for både mobilitets- og partnerskapsprosjekt (KA1 og KA2) rettet mot barnehage, skole, fag- og yrkesopplæring og voksnes læring.

Praktisk informasjon

Deltakelse på seminaret er frivillig.

Det er kun mulig å melde på én person per prosjekt per sektor (akkreditering gjelder som et prosjekt).

HK-dir bestiller og dekker deltakelse og overnatting. Det er ikke mulig å sende flere deltakere, selv om organisasjonen betaler.

Reisekostnadene må deltakere dekke selv.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. Du vil motta en e-post med bekreftelse fra HK-dir når du har fått plass.

Om du blir forhindret fra å delta må du gi beskjed til erasmuspluss@hkdir.no snarest mulig, av hensyn til deltakere på venteliste.

Frist for å melde seg av seminaret er 1. september. Vi gjør oppmerksom på at institusjonen vil bli belastet med kr 1500,- ved avmelding etter fristen, eller ved manglende oppmøte.

Påmeldingsfrist

5. august 2024 kl. 23.59
(norsk tid)

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no