Hopp til hovudinnhald

Seminar om Erasmus+ i grunnopplæringa 2023

Vi har gleda av å invitere alle nye og pågåande Erasmus+-prosjekt til erfaringsseminar i Bergen 27.– 28. september.

Tidspunkt: 27. september 2023 kl. 10.00- 28. september 2023 kl. 14.00
Stad: Hotell Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, Bergen • Fysisk

Presentasjoner fra seminaret

Om arrangementet

Årets erfaringsseminar blir halde fysisk, og går over to dagar:

27.–28. september 2023.

Du kan laste ned programmet (pdf), men du finn det også i eiga fane ovanfor.

Erfaringsseminaret vil vere eit tematisk seminar som i hovudsak handlar om prioriteringane i Erasmus+, særleg retta mot berekraft og digitalisering. I løpet av desse to dagane vil det òg leggjast til rette for erfaringsutvekslingar mellom prosjekta.

Praktisk informasjon knytt til prosjektstyring, kontraktar og økonomi vil gjennomgåast i eigne webinar/modular i forkant av erfaringsseminaret. Webinara og anna relevant informasjon vil vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av deltaking på det fysiske erfaringsseminaret.

Deltaking på seminaret er frivillig, HK-dir dekkjer deltaking og overnatting for éin person per prosjekt. Reisekostnadane må deltakarar dekkje sjølv.

Kven er seminaret for?

Seminaret er relevant for både mobilitets- og partnarskapsprosjekt (KA1 og KA2) retta mot barnehage, skule, fag- og yrkesopplæringa og dessutan vaksne si læring.

Praktisk informasjon

Meir informasjon om parallellsesjonar og program vil bli publisert på denne sida over sommaren, i tillegg vil vi sende ut informasjon til alle nye og pågåande KA1- og KA2-prosjekt.

European Year of Skills 2023

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er utnevnt av Kunnskapsdepartementet til å være nasjonalt koordineringspunkt for det europeiske kompetanseåret 2023. Les mer om European Year of Skills på kommisjonens nettsider (engelsk)

Prikkete, gul, femkantet stjerne på hvit bakgrunn. Delvis over stjernen står det European year of skills med hvit skrift på blå-grønn bakgrunn.
Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no