Hopp til hovedinnhold

Webinar om regionale kompetanseindikatorer

Fylkeskommunene, i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Kommunal- og distriktsdepartementet, inviterer til webinar om regionale kompetanseindikatorer.

Tidspunkt: 14. juni 2024 kl. 09.00- 14. juni 2024 kl. 10.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Bakgrunn

Tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse er allerede i dag en stor utfordring i arbeidsmarkedet, og dette er en utfordring som sannsynligvis vil forsterke seg i tiden framover. For å kunne treffe tiltak for å møte behovet i arbeidsmarkedet, trenger vi best mulig innsikt i dagens og fremtidens kompetansebehov.

Utarbeiding av kunnskapsgrunnlag om kompetansebehov er en av tre pilarer for kompetansepolitikken i alle fylkeskommuner. Fylkeskommunene gikk derfor sammen om å utvikle et felles indikatorsett knyttet til kompetanse; regionale kompetanseindikatorer. Regionale kompetanseindikatorer danner grunnlag for videre analyser, dialog og for å skape en felles forståelse av regionenes kompetansebehov.

I tillegg til fylkeskommunene, har Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) bidratt med finansiering og ressurser for å realisere og publisere indikatorsettet.

Regionale kompetanseindikatorer finner du her: https://utdanning.no/rki

Program

I dette webinaret vil du få høre om hvorfor og hvordan fylkeskommunene har samarbeidet i utviklingen av indikatorsettet, og du får høre et eksempel på hvordan dette er tatt i bruk. Remi Mikalsen fra HK-dir har vært helt sentral for utvikling av teknisk løsning, og vil presentere løsningen for oss. KDD vil fortelle hvorfor de har støttet fylkeskommunene i dette arbeidet, og om andre tiltak de har gjort knyttet til kompetansepolitikk.

Innledere:

  • Hvorfor har fylkeskommunene utviklet regionale kompetanseindikatorer (Vegard Iversen, direktør for kompetanse i Trøndelag fylkeskommune)
  • Hvorfor har KDD støttet arbeidet med regionale kompetanseindikatorer? (Kari Mette Lullau, fagdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  • Presentasjon av regionale kompetanseindikatorer (Remi Mikalsen, seniorrådgiver HK-dir)
  • Hvordan har vi tatt regionale kompetanseindikatorer i bruk? (Eksempel fra en fylkeskommune)
Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)