Hopp til hovudinnhald

Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid: Seminar 1

Velkomen til digitalt introduksjonsseminar for nye stipendiatar i Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid.

Tidspunkt: 1. november 2023 kl. 10.00- 1. november 2023 kl. 14.00
Stad: • Digitalt

Om arrangementet

Seminaret er for stipendiatar som deltek i Nasjonal forskarskule i kunstnarleg utviklingsarbeid og deira rettleiarar. Seminaret gjer en introduksjon til forskarskulen, kunstnarleg utviklingsarbeid og Research Catalogue, og må vera gjennomført før ein kan delta på seminar 2-5 i forskarskulen.

Seminaret er på engelsk og vert halde digitalt via Zoom. Les meir på vår engelske side om arrangementet.

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no