Hopp til hovedinnhold

Læringsmiljø og samhandling i nettbaserte, hybride og fleksible utdanninger

I dette webinaret vil vi utforske ulike tilnærminger til nettbaserte, hybride og fleksible utdanninger. Høyskolen i Kristiania og Høgskolen på Innlandet viser to ulike modeller for å ivareta læringsmiljø og samhandling i fleksible utdanninger. Det vil bli muligheter til å dele erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger.

Tidspunkt: 23. november 2023 kl. 07.30- 23. november 2023 kl. 08.30
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Gjennom presentasjoner og diskusjoner vil vi utforske hva som skal til for å skape et godt læringsmiljø, få til samhandling og sosial læring. I den første halvdelen av webinaret vil vi få to presentasjoner og siste halvdel er satt av til diskusjon.

Program

Presentasjon ved Olaug Gardener fra Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania feirer veldig snart sitt 110-årsjubileum. Grunnlegger Ernst G. Mortensen drømte i 1914 om å kunne tilby fleksibel og livslang læring til alle, og selv om mye har skjedd siden den tid, er visjonen fremdeles den samme.

I dag har Høyskolen Kristiania omtrent 180 asynkrone nettemner med full fleksibilitet (18 måneders studierett), der studentene får støtte og tilbakemelding av en faglig veileder underveis. Denne leveransemodellen er høyt verdsatt av studenter, men byr også på utfordringer når det gjelder sosial læring og samspill mellom studentene.

I dette webinaret skal Høyskolen Kristiania si litt om erfaringene så langt, og om videre satsing på å styrke det digitale læringsfellesskapet studentene møter når de gjennomfører fleksible nettstudier ved Kristiania.

Presentasjon ved Line Kristiansen og Brit Svoen fra Høgskolen i Innlandet

Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet har utviklet og tilbudt fleksible studier for arbeidslivet siden 1990. På frokostseminaret vil de dele erfaringer med etter- og videreutdanningstilbud som kombinerer fysiske samlinger med nettstøtte. Med utgangspunkt i noen pedagogiske modeller som vektlegger aktiv deltakelse og samhandling, vil Høgskolen i Innlandet vise hvordan de forsøker å legge til rette for et godt faglig og pedagogisk læringsmiljø. De vil også gi eksempler på læringsaktiviteter som fremmer samarbeid og praksisfellesskap både på nett og på samlinger.

Diskusjonsgrupper ved breakout rooms

Problemstillinger:

  • Hva er et godt læringsmiljø og hvordan tilrettelegge for dette i fleksible studier? (ved voksne studenter som har ulike behov)
  • Hvordan få til samarbeid og erfaringsdeling på samlingsbaserte kurs med nettstøtte?
  • Hvorfor samhandling også i nettstudier – er det så viktig eller kan ikke studentene få slippe?
  • Hvordan legge til rette for sosial læring (diskusjoner, erfaringsdeling, samarbeid osv.) mellom studenter som ikke nødvendigvis følger samme takt gjennom emnet?

Digital deltakelse

Du kan kun delta på dette arrangementet digitalt, via Zoom.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Arrangementskomiteen

E-post:uhkonferansen@hkdir.no