Hopp til hovedinnhold

Læring i Nord 2023: Verdsetting av all kompetanse?

På Læring i Nord 2023 er det fokus på realkompetansevurdering/validering som inngang til opplæring og utdanning. For å møte etterspørselen etter kompetanse nå og i fremtiden, må tilfanget av kvalifisert arbeidskraft økes gjennom flere innganger til utdanning og kompetanse.

Tidspunkt: 26. oktober 2023 kl. 10.00- 26. oktober 2023 kl. 13.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

På den digitale konferansen Læring i nord belyser vi hvert år utvalgte og aktuelle tema som følger målsetningene i European Skills Agenda og Nordisk ministerråds Visjon 2030, og denne konferansen er et av de norske arrangementene som markerer det europeiske kompetanseåret. Læring i nord er en arena for deling av kunnskap og erfaringer om og fra sektoren for veiledning, opplæring og utdanning for voksne innenfor og utenfor det formelle utdanningssystemet på tvers av både nordiske og andre europeiske land.

Arrangør

Arrangører er EPALE Norge (European Platform for Adult Learning and Education) og NVL Norge (Nordisk nettverk for voksnes læring), i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som er vertsorganisasjon for EPALE og NVL.

Arrangørene har sammenfallende målsetninger, herunder å bidra til og å legge til rette for deling av kunnskap, erfaringer og verktøy som bidrar til at voksne kan delta i både formell og ikke-formell utdanning og opplæring – hele livet.

Program

European Year of Skills 2023

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er utnevnt av Kunnskapsdepartementet til å være nasjonalt koordineringspunkt for det europeiske kompetanseåret 2023. Les mer om European Year of Skills på kommisjonens nettsider (engelsk)

Prikkete, gul, femkantet stjerne på hvit bakgrunn. Delvis over stjernen står det European year of skills med hvit skrift på blå-grønn bakgrunn.
Påmeldingsfrist

Utløpt

Eva Høifødt

E-post:eva.hoifodt@hkdir.no