Hopp til hovedinnhold

Kunnskapsprat: Fleksibel og desentralisert utdanning

Bidrar fleksible utdanningstilbud til å gjøre utdanning mer tilgjengelig uavhengig av bosted og livssituasjon? Svarer utdanningstilbudene på arbeidslivets behov? Bli med på vårt nettmøte 14. februar kl. 10–11.

Tidspunkt: 14. februar 2023 kl. 09.00- 14. februar 2023 kl. 10.00
Sted:

Arrangementsopptak

Om arrangementet

Velkommen til HK-dirs digitale Kunnskapsprat om Fleksibel og desentralisert utdanning, der NIFU presenterer hovedfunn fra den ferske evalueringsrapporten: Utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon (nifu.brage.unit.no)?

Rapporten følges opp med panelsamtale med representanter fra utdanningssektor og arbeidsliv. 14. februar kl. 10-11.

Tema: Fleksibel og desentralisert utdanning!

Bidrar fleksible utdanningstilbud til å gjøre utdanning mer tilgjengelig uavhengig av bosted og livssituasjon? Svarer utdanningstilbudene på arbeidslivets behov, og er studentene fornøyd med utbyttet?

Åpning av webinaret ved Sveinung Skule, Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Presentasjon av funn fra rapporten ved Lene Korseberg, Forsker 2 ved NIFU

Deltagere i panelsamtalen:

  • Tord Hauge - Leder for Nasjonalt Fagskoleråd og Rådgiver i NHO Kompetanse og innovasjon
  • Stine Grønvold - Prorektor Utdanning ved Høyskolen i Innlandet
  • Thea Tuset - Leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, ONF
  • Oddmund Løkensgard Hoel - Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren

Programleder: Ragnhild Tungesvik, divisjonsdirektør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Kunnskapsprat blir tegnspråktolket.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Ane Landøy

E-post:ane.landoy@hkdir.no