Hopp til hovedinnhold

Erasmus+ tematisk seminar om mobilitet for praksis og lærlinger i Europa

Seminaret har som mål om å legge bedre til rette for praksismobilitet av studenter og lærlinger i Europa. Om det er noe din skole/institusjon satser på er arrangementet for deg!

Tidspunkt: 12. november 2024 kl. 09.00- 15. november 2024 kl. 12.00
Sted: Bordeaux, Frankrike • Fysisk

Om arrangementet

I november 2024 arrangerer nasjonalkontoret for Erasmus+ i Frankrike seminaret " Thematic seminar on apprenticeship mobility in Europe: building cooperation between European apprentices training providers to foster the placement of apprentices in European mobility schemes (2nd edition)” Arrangementet legger til rette for læring om emnet og nettverksbygging.

Seminaret er for representanter fra institusjoner som har pågående mobilitetsprosjekt (KA1), hovedsakelig lærere og Erasmus+ koordinatorer. Søkerseminaret er på engelsk og finner sted i Bordeaux, Frankrike. Det vil komme deltakere fra mange europeiske land.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil velge inntil 4 personer (maks én fra hver institusjon) som får delta. Direktoratet deltar også i seminaret. De som blir valgt ut forplikter seg til å delta aktivt på hele arrangementet. Det gis prioritet til institusjoner som ikke har deltatt i tilsvarende seminarer før.

Fristen for å melde sin interesse er 17 juni.

Praktisk informasjon

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse dekker oppholds- og reiseutgifter basert på faktiske utgifter etter rimeligste måte. Arbeidsgiveren dekker utgifter til måltid som ikke er inkludert i kursavgiften. Deltakere leverer reiseregning til sin arbeidsgiver som deretter får refundert utgiftene når sluttrapporten er vurdert. Kopi av kvitteringer og deltakerbevis sendes til direktoratet sammen med sluttrapporten senest 6 uker etter at seminaret er avsluttet.

Denne aktiviteten er en Training and Cooperation Activity (TCA) under Erasmus+.

Påmeldingsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Erasmus+

E-post:Erasmus@hkdir.no