Hopp til hovudinnhald

Erasmus+: Individuell mobilitet i høgare utdanning – oppstartsmøte 2024

Vi inviterer til oppstartsmøte for 2024-prosjekta for Individuell mobilitet i høgare utdanning KA131.

Tidspunkt: 13. juni 2024 kl. 09.30- 13. juni 2024 kl. 11.00
Stad: • Digitalt

Om arrangementet

13. juni 09.30 til 11.00 inviterer vi til digitalt oppstartsmøte for KA131. Her vil det vere informasjon og dialog kring oppstart av 2024-prosjekta, og det vil bli moglegheit til å gje tilbakemeldingar og stille spørsmål.

Målgruppe: Institusjonanes Erasmus+ kontaktpersonar eller personar ved institusjonane som har et særskilt ansvar for mobilitet i Erasmus+.

Prosjektoppstart for 2024 handlar om 2024-prosjektet som startar opp 1. juni. Alle Erasmus+-koordinatorar som jobbar med KA131 er velkommen til å delta, også dei som ikkje har søkt midlar i 2024. Vi vil ta opp aktuelle tema, svare på spørsmål og leggje til rette for diskusjon.

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no