Hopp til hovedinnhold

Dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Styret i Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid inviterer institusjoner som har stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid til dialogmøte.

Tidspunkt: 3. juni 2024 kl. 11.00- 3. juni 2024 kl. 13.00
Sted: • Digitalt

Om arrangementet

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid tilbyr opplæring i teori, metode og etikk for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid. Undervisningen foregår i fysiske og digitale seminar og nasjonale forum.

Forskerskolen har et eget styre som fastsetter læringsutbyttet og årlig kursplan. Styret har representanter fra de deltakende institusjonene, samt en representant fra stipendiatene. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ved Program for kunstnarleg utviklingsarbeid administrerer undervisningen.

Hvem kan delta?

Representanter fra

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet, Den norske filmskolen
 • Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst
 • Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag og Avdeling for kulturfag
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges musikkhøgskole
 • NTNU, Det humanistiske fakultet og Fakultet for arkitektur og design
 • OsloMet
 • Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design
 • Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag
 • UiT - Norges arktiske universitet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Målgruppen for dette møtet er faglig og administrativt ansatte med myndighet i forhold til forskerskolen, for eksempel rektorer, dekaner, instituttledere, avdelingsledere og ledere for Ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Påmeldingsfrist

3. juni 2024 kl. 10.00

Program for kunstnarleg utviklingsarbeid

E-post:pku@hkdir.no