Hopp til hovedinnhold

Bransjeprogramkonferansen 2024

Treparts bransjeprogram ble etablert i 2019. Siden 2022 har Bransjeprogramkonferansen vært arrangert årlig. Målet er at de som jobber med denne skal få anledning til å lære av erfaringer og bruke dette til å tenke framover. Arrangør er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Programmet er laget i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Tidspunkt: 26. september 2024 kl. 09.00- 26. september 2024 kl. 15.30
Sted: Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7, Oslo • Fysisk

Målgrupper for konferansen

Arrangementet er for spesielt inviterte. Invitasjon til påmelding blir sendt ut senere.

Målgruppene er de som jobber aktivt med bransjeprogrammene, herunder hovedorganisasjonene og de som representerer arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i de partssammensatte styrene for bransjeprogrammene. Det gjelder både for avsluttede og pågående bransjeprogram.

Konferansen er også relevant for opplæringstilbydere som har fått tilskudd gjennom tilskuddsordningen treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling (både aktive og avsluttede) og virksomheter som har samarbeidet med/samarbeider med opplæringstilbydere om å utvikle opplæringstilbud innenfor denne ordningen.

Bakgrunn

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, en ordning der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Partene i arbeidslivet har ansvar for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter ordningen i tråd med gjeldene retningslinjer og fatter vedtak om tildeling av midler til å utvikle og gjennomføre utdanning og opplæring.

Målet er å sikre kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Opplæringstilbud som gis gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og arbeidsledige i utsatte bransjer. Opplæringstilbudene skal kunne gjennomføres i kombinasjon med jobb.

Aktive bransjeprogram i 2024 er:

 • Avfalls- og gjenvinningsbransjen (2022-2024)
 • Industri- og byggenæringen (andre periode 2022-2024)
 • Jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen (2022-2024)
 • Finansnæringen (2024-2026)
 • Informasjonssikkerhet og IKT-bransjen (2024-2026)

Avsluttede bransjeprogram:

 • Kommunal helse- og omsorgssektor (2019-2021)
 • Industri- og byggenæringen (første periode 2019-2021)
 • Frisørbransjen (2020-2022)
 • Reiselivsnæringen (2020-2022)
 • Mat- og drikkevareindustrien (2020-2022)
 • Anleggsbransjen (2020-2022)
 • Detalj- og varehandelen (2020-2022)
 • Maritim næring (2021-2023)
 • Olje-, gass- og leverandørindustrien (høst 2020- høst 2023)

Bransjeprogrammet

E-post:bransjeprogrammet@hkdir.no