Hopp til hovedinnhold

Stor økning i søkere til universiteter, høyskoler og fagskoler

Publisert: 26. april 2024

Nærmere 160 000 har søkt universiteter, høyskoler og fagskoler gjennom Samordna opptak i år. 4,7 prosent flere har søkt seg til universiteter og høyskoler enn i fjor. Til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler er økningen på 17 prosent.

Foruten pandemi-årene har det aldri vært flere søkere til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. I år er det i tillegg rundt 3 000 flere studieplasser enn året før ved fagskolene, universitetene og høgskolene, som lyses ut gjennom Samordna opptak.

– Det er svært gledelig å se at det er rekordmange studieplasser i år. Vi håper dette fører til at mange får tilbud om et studium de kan tenke seg, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Under pandemien var det rekordhøye søkertall, lite annet å finne på, lite mulighet for å reise og vanskelig å få jobb​. Etter pandemien falt søkertallene. I år er det flere søkere enn siste år før pandemien, sier Skule.

17 prosent oppgang til høyere yrkesfaglig utdanning

Nærmere 16 000 har i år søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. Det er en oppgang på 17 prosent fra i fjor. Ved de 26 fagskolene er det 494 ulike studier man kunne søke på gjennom Samordna opptak.

I fagskoleopptaket er det flest førstevalgsøkere til utdanningsområdene «teknologiske fag» med over 9 000 søkere, og til «helsefag» med over 3 000 søkere.

Oppgang i søkingen til universiteter og høyskoler

Over 142 000 har søkt høyere utdanning til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak i år. Det er en økning på nesten fem prosent sammenlignet med i fjor. Til de 27 universitetene og høyskolene kunne man søke på 1 364 ulike studier.

Flere søker studier innen økonomi og administrasjon

Utdanningsområdet «Økonomiske og administrative fag» har den største prosentvise økningen i antall førstevalgsøkere til universiteter og høyskoler, med en økning på ti prosent. Det er planlagt 875 flere studieplasser innenfor dette utdanningsområdet. Også innen informasjonsteknologi er det planlagt en økning i studieplasser. 73 prosent av den totale økningen innen planlagte studieplasser er innenfor disse to områdene.

Nesten 40 prosent søker et helsefagstudium

Helsefag er det utdanningsområdet som har både flest søkere, flest førstevalgsøkere og flest planlagte studieplasser til universiteter og høyskoler. Nesten 40 prosent av alle som har søkt, har et helsefag på lista si.

Av alle førstevalgssøkere som søker seg til helsefag er det over 30 prosent som har sykepleie som sitt førstevalg. Nesten 1 000 flere har sykepleie som sitt førstevalg i år, sammenlignet med fjoråret.

– Det er positivt med en økning i søkertallene til sykepleie i lys av framtidens samfunnsutfordringer. Samtidig er det for tidlig å si om den negative trenden i førstevalgssøkere vi har sett siden 2020, har snudd. Tallet på førstevalgssøkere til sykepleie i 2024 er de nest laveste de siste ti årene, selv om det har vært en økning sammenliknet med 2023, sier Skule.

Færre vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen

Søkertallene til lærerutdanningene fortsetter å gå nedover. Det er spesielt søkingen til grunnskolelærerutdanningene for både 1.–7. trinn og 5.–10. trinn som har en nedgang. Her er det en nedgang i antall førstevalgsøkere på 11 og 12 prosent, sammenlignet med i fjor. Både barnehagelærer- og lektorutdanningene har ganske lik søking som fjoråret, mens flere vil bli yrkesfaglærer- og lærer i praktisk-estetiske fag.

– Nedgangen i søkertall til lærerutdanningene har vedvart over tid. Den samme trenden ser vi også i andre land i Norden. Det er sammensatte grunner til at færre søker seg til disse utdanningene, sier Skule.

Hva er de mest populære studiene?

Populære studier kan sees på på ulike måter. En av disse er hvilke studier som har flest førstevalgsøkere. Man kan også se på hvilke studier som har flest førstevalgsøkere per studieplass.

I år er det rettsvitenskap (jus) ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som har flest førstevalgsøkere. Deretter kommer siviløkonom-studiet ved NHH.

Av utdanningene som har flest førstevalgsøkere per studieplass ligger det nye studieprogrammet Business, economics and data science – siviløkonom ved NHH på topp, og luftfartsfag ved UiT på andreplass.

Nett- og samlingsbaserte studier blir stadig mer populært

I år har rundt 22 000 søkere ett nett-/samlingsbasert studium som sitt førstevalg. Det er rundt 20 prosent flere førstevalgsøkere til nett-/samlingsbaserte studium i år, sammenlignet med i fjor. Til sammenligning er det 2,4 prosent flere førstevalgssøkere til stedsbaserte studier i år enn i fjor.

Både antall og andel planlagte studieplasser til nett-/samlingsbaserte studier har økt de siste årene. I år er rundt 15 prosent av de planlagte studieplassene til nett/-samlingsbaserte studier.

Flest med utdanningsbakgrunn fra Syria og Ukraina

Av søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn er det flest fra Syria, Ukraina, Tyrkia og Polen. Det er spesielt antall søkere med utdanning fra Ukraina som fortsetter å øke. I fjorårets opptak var det 213 søkere med ukrainsk utdanningsbakgrunn ved søknadsfristen, i år har 349 med samme bakgrunn søkt gjennom Samordna opptak.

– Vi ser at antallet søkere med utdanningsbakgrunn fra Syria økte år for år, fra flyktningestrømmen startet i 2015. Tendensene viser det samme med en økning i søkere fra Ukraina. Muligheten til å ta et hurtigløp for å lære seg norsk kan gjøre at dette går raskere for ukrainere, men vi trenger bredere analyser for å fastslå dette, sier Skule.

Fakta:

Samordna opptak koordinerer opptaket til 27 universiteter og høyskoler og 26 fagskoler.

1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit, NSD og NOKUT.

Nøkkeltall for søkingen til universiteter og høgskoler 2024:

  • 142 416 søkere mot 135 980 i fjor.
  • 6 436 flere søkere i år enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 4,7 prosent.
  • Det er i år 27 læresteder som tar del i det samordnede opptaket.
  • 1 364 studier gjennom Samordna opptak. I fjor var det 1 332.
  • Det er i år lyst ut 64 086 studieplasser. Det er 1 496 flere studieplasser enn i 2023.

Nøkkeltall for søking til høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskoler 2024: 

  • 15 742 søkere mot 13 453 i fjor.
  • 2 289 flere søkere i år enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17,0 prosent.
  • Det er i år 26 fagskoler som tar del i samordnede opptaket.
  • 494 studier gjennom Samordna opptak. I fjor var det 465 studier.
  • Det er i år lyst ut 14 287 studieplasser. Det var i fjor utlyst 12 786 studieplasser.