Hopp til hovedinnhold

Publiseringspoeng ved norske universiteter og høgskoler

Publisert: 14. april 2023

I 2022 publiserte norske universiteter og høgskoler tilsvarende 29 505 publiseringspoeng. Det er høyere enn i 2020, men en nedgang fra toppåret 2021. Og kvinner publiserer stadig mer.

Nærbilde av to laptoper og hender med penner som skriver på et papir.

I perioden 2018–2021 vokste publiseringspoengene jevnt og trutt fra år til år. Et foreløpig høydepunkt ble nådd i 2021, med 31 561 publiseringspoeng.

Graf med blå søyler som viser antall publiseringpoeng for hvert år fra 2018 til 2022.

Publiseringspoeng i UH-sektoren 2018–2022 - nasjonal oversikt

Trolig en pandemieffekt

Professor Anne Kristine Børresen er leder av Det nasjonale publiseringsutvalget, som er HK-dir sitt rådgivende organ. Hun ser fram til å dypdykke i tallene så snart hun får grunnlagsdataene. Hun antar at årets nedgang på 6,5 prosent er en pandemieffekt.

– Nedgangen kom først i 2022 fordi det tar tid å publisere ny forskning. Hypotesen om at det er en pandemieffekt vil kunne sjekkes senere i år ved å sammenligne med andre land i de internasjonale datakildene Scopus eller Web of Science, sier Anne Kristine Børresen.

Kvinner publiserer mer enn før

Kvinneandelen øker sakte, men sikkert. I 2022 står kvinnelige forskere for 37 prosent av publiseringspoengene ved både private og offentlige institusjoner.

Graf med søyler som viser andel publiseringspoeng av kvinner, fordelt mellom statlige og private institusjoner.

Andel publiseringspoeng av kvinner i UH-sektoren 2018–2022.

– Vi ser at økningen er særlig markant ved private institusjoner. I 2018 sto kvinnelige forskere for 30 prosent av publiseringspoengene ved private institusjoner, i 2022 står de for 37 prosent. Det er en gledelig utvikling, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

HK-dir har ansvar for Register over vitenskapelige publiseringskanaler («Kanalregisteret»), som gir en oversikt over vitenskapelig publisering blant annet ved norske forskningsinstitusjoner.

Noen institusjoner publiserer mer

De ferske tallene viser at enkelte institusjoner har økning i produksjon av poeng.

Graf med horisontale søyler som viser publiseringspoeng per institusjon.

Publiseringspoeng 2021–2022 pr. institusjon. Kun institusjoner med minimum 50 publiseringspoeng er med i denne oversikten.

Det gjelder i alt ni institusjoner. Det er ikke snakk om store utslag, og følgende institusjoner har en økning på over ti publiseringspoeng fra 2021: NLA Høgskolen, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet.

Fakta om publiseringspoeng

  • I 2022 publiserte norske universiteter og høgskoler tilsvarende 29 505 publiseringspoeng.
  • Det er nedgang på 6,5 prosent fra 2021 (31 561 publiseringspoeng)
  • Samtidig er det litt høyere enn i 2020 (29 325 publiseringspoeng)
  • Poengberegningen tar utgangspunkt i publiseringskanalens nivåplassering, publikasjonsform (monografi/artikkel/antologiartikkel) og internasjonalt samarbeid.
  • Dette er de offisielle tallene for UH-sektoren som rapporteres til Kunnskapsdepartementet, hvor de danner grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.
  • HK-dir har ansvar for Register over vitenskapelige publiseringskanaler («Kanalregisteret»), som gir en oversikt over vitenskapelig publisering ved norske forskningsinstitusjoner.
  • Informasjon om nivåplassering av tidsskrifter, serier og forlag.
  • Det nasjonale publiseringsutvalget er HK-dir sitt fagorgan for Kanalregisteret og Norsk publiseringsindikator. Utvalget er ledet av Anne Kristine Børresen.