Hopp til hovedinnhold

37 millioner euro til mobilitet i Erasmus+

Publisert: 6. juni 2024

Årets tildelinger innen mobilitet i Erasmus+ er klare. Til sammen er det tildelt over 37 millioner euro.

– Det er et rekordhøyt budsjett og interessen for å delta i Erasmus+ holder seg stabilt høy, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

Mann i halvprofil ser i kamera og smiler.

– Interessen for å delta i Erasmus+ holder seg stabilt høy, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen.

NTNU på topp

Innen individuell mobilitet i høyere utdanning er det tildelt drøye 17,7millioner euro.

Totalt sett har institusjonene søkt om 6736 studentmobiliteter, noe som er en økning på 7,4 prosent sammenlignet med 2023.

Når det gjelder ansattmobilitet, har institusjonene søkt om til sammen 1 675 mobiliteter, noe som er tilnærmet likt sammenlignet med 2023.

Det er NTNU som har fått tildelt flest midler, etterfulgt av UiB og UiO.

Innen global mobilitet i høyere utdanning er det tildelt 2,9 millioner euro. Her har 14 institusjoner fått støtte til 37 mobilitetsprosjekt med 30 forskjellige land. De mest populære landene er India, USA, Sør-Afrika og Ukraina.

– Truffet et behov

Innen grunnopplæringen er det tildelt drøye 16 millioner euro.

– Vi ser at akkrediteringsordningen, hvor langsiktig og strategisk bruk av Erasmus+ er sentralt, har truffet et behov i grunnopplæringen, sier Pedersen.