Kunnskapsprat: Fleksibel og desentralisert utdanning

Bidrar fleksible utdanningstilbud til å gjøre utdanning mer tilgjengelig uavhengig av bosted og livssituasjon? Svarer utdanningstilbudene på arbeidslivets behov? Bli med på vårt nettmøte 14. februar kl. 10-11. 

Se opptak fra nettmøtet

Velkommen til HK-dirs digitale Kunnskapsprat om Fleksibel og desentralisert utdanning, der NIFU presenterer hovedfunn fra den ferske evalueringsrapporten: Utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon?  

Rapporten følges opp med panelsamtale med representanter fra utdanningssektor og arbeidsliv. 14. februar kl. 10-11. 

Tema: Fleksibel og desentralisert utdanning!
Bidrar fleksible utdanningstilbud til å gjøre utdanning mer tilgjengelig uavhengig av bosted og livssituasjon? Svarer utdanningstilbudene på arbeidslivets behov, og er studentene fornøyd med utbyttet?

Åpning av webinaret ved Sveinung Skule, Direktør for HK-dir

Presentasjon av funn fra rapporten ved Lene Korseberg, Forsker 2 ved NIFU

Deltagere i panelsamtalen:

  • Tord Hauge - Leder for Nasjonalt Fagskoleråd og Rådgiver i NHO Kompetanse og innovasjon
  • Stine Grønvold - Prorektor Utdanning ved Høyskolen i Innlandet 
  • Thea Tuset - Leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, ONF
  • Oddmund Løkensgard Hoel - Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren

 

Programleder: Ragnhild Tungesvik, divisjonsdirektør, HK-dir

Kunnskapsprat blir tegnspråktolket.

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 14. feb. 2023 10:00
Til: 14. feb. 2023 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
ane.landoy@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Vi bruker Zoom som plattform.

Kunnskapsprat blir tatt opp og gjort tilgjengelig i ettertid.