Referansearkitektur for deling av data

Økt deling av data er en forutsetning for å realisere ambisjonene i gjeldende strategi og handlingsplan for digital omstilling. Referansearkitektur for deling av data i høyere utdanning og forskning beskriver et felles rammeverk og spilleregler for informasjonsforvaltning og deling av data.

Referansearkitekturen er utarbeidet gjennom et nasjonalt digitaliseringsprosjekt iverksatt og finansiert gjennom prosesser i samstyringsmodellen. Siden har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sendt utkast til referansearkitektur på en høring i sektoren. Les mer om høringen og mottatte høringssvar.

Direktoratet vil stå for videre utvikling og forvaltning av referansearkitekturen. Oppgaven er tett knyttet til vår rolle som pådriver og samordner for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, og til oppdraget med Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF).

Vi er nå i ferd med å etablere et fagråd bestående av representanter fra sektoren, for å bistå i videre utvikling og forvaltning av arkitekturen med basis i høringssvarene. Fagrådet blir også viktig for forankring i sektoren og i å utarbeide retningslinjer for hvordan sikre etterlevelse. Institusjonene inviteres til å foreslå kandidater til fagrådet.