Hopp til hovedinnhold

Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon

Dette er en alternativ godkjenningsordning for søkere uten verifiserbar dokumentasjon. Du vil bli henvist til denne ordningen hvis du har søkt om generell godkjenning av høyere utdanning og det viser seg at det ikke er mulig å verifisere dokumentene dine.

Sist oppdatert : 29. februar 2024

Hvem gjelder ordningen for?

Denne ordningen gjelder for deg som har utenlandsk høyere utdanning, det vil si utdanning på universitets- og høyskolenivå, men som ikke kan få utdanningen din godkjent på vanlig vis på grunn av manglende, mangelfull eller ikke verifiserbar dokumentasjon. Ordningen er spesielt rettet mot flyktninger og personer i en flyktningelignende situasjon, og skal oppfylle Norges forpliktelser mot artikkel VII i Lisboakonvensjonen.

For deg som har høyere utdanning fra følgende land vil du bli henvist til denne ordningen:

 • Afghanistan
 • Den demokratiske republikk Kongo
 • Irak
 • Jemen
 • Liberia
 • Libya
 • Sierra Leone
 • Somalia

Hvordan søker jeg?

Du må først søke om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Du vil bli henvist til UVD-ordningen hvis du søker med manglende, mangelfull eller ikke verifiserbar dokumentasjon.

Saksgangen i godkjenningsordningen

 • Du vil motta en invitasjon til å delta i ordningen.
 • Dersom du takker ja, blir du invitert til et innledende intervju med to saksbehandlere. Her får du mer informasjon om prosessen og hva som forventes av deg.
 • Etter intervjuet får du tilsendt et kartleggingsskjema som må fylles ut og returneres til oss sammen med eventuell dokumentasjon på språkkunnskaper og oppholdstillatelse.
 • Dersom du går videre i prosessen, arrangerer vi en sakkyndig vurdering bestående av en skriftlig og en muntlig del.
 • På grunnlag av den sakkyndige vurderingen fatter vi et enkeltvedtak om generell godkjenning.

Viktig å vite

Denne ordningen krever litt mer av deg enn den ordinære godkjenningsordningen, og du må være forberedt på å gjøre en egen innsats og være i aktiv dialog med oss gjennom hele prosessen.

Sakkyndige i UVD-ordningen

Vedtak i UVD-ordningen blir fattet på grunnlag av vurdering i sakkyndig komité. En sakkyndig komité består av 1-2 fagpersoner og én representant fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratets rolle er definert som prosjektleder for å sikre effektiv saksbehandling, konsistens i vurderinger og likebehandling. Sakkyndige komitéer oppnevnes fortløpende etter behov.

Krav til kompetanse

 • Fagpersoner i en sakkyndig komité skal som hovedregel ha minimum førstestillingskompetanse innenfor det fagområdet som skal vurderes.
 • De sakkyndige skal ha undervisningserfaring innen det relevante fagområdet.
 • Det er ønskelig at de to fagpersonene kommer fra to ulike institusjoner. I hovedsak rekrutteres sakkyndige fra norske læresteder, men de kan også komme fra svenske og danske læresteder dersom fagkompetansen ikke finnes i Norge.

Kontakt oss

Du kan sende e-post til uvd@hkdir.no dersom du har generelle spørsmål om UVD-ordningen. Hvis du allerede har en søknad til behandling, bør du sende en melding via søkerportalen slik at du får direkte kontakt med saksbehandleren din.

Relatert informasjon